Lounges

RASPOUTINE

Thu / Aug 18 / 7:30 PM - 3:00 AM

RASPOUTINE MIAMI / Miami Beach / USA
Lounges

Thursday Soirée

Thu / Aug 18 / 7:00 PM - 3:00 AM

Marion / Miami / USA
Restaurants

Bagatelle Miami

Thu / Aug 18 / 7:00 PM - 2:00 AM

Bagatelle Restaurant Miami / Miami Beach / USA
Nightclubs

CASH CASH

Fri / Aug 19 / 8:00 PM - 8:00 AM

E11EVEN / Miami / USA
Nightclubs

MARSHMELLO

Fri / Aug 19 / 11:00 PM - 5:00 AM

STORY Nightclub / Miami Beach / USA
Museum Events

Museum of Graffiti Admission

Fri / Aug 19 / 7:00 PM - 8:00 PM

Miami / USA
Nightclubs

ARTY

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 4:00 AM

DAER Nightclub / Hollywood / USA
Nightclubs

SHIBA SAN

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 8:00 PM

Club Space / Miami / USA
Nightclubs

NICKY ROMERO

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 5:00 AM

LIV Nightclub / Miami Beach / USA
Nightclubs

RICK ROSS

Sat / Aug 20 / 8:00 PM - 8:00 AM

E11EVEN / Miami / USA